Småbilklubben dk

Referat fra Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling i Småbilklubben DK

Afholdt Torsdag d. 10.05.18, kl. 20.00 på Elsegårde Camping, Ebeltoft.

Valg af dirigent:

Klaus Bjørner Hansen blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet, ved udsendelse af dagsorden til alle medlemmer.

Valg af referent:

Jette Egeskov Johannsen blev valgt.

Formandens beretning:

Formanden berettede om et rigtigt godt 10 års træf i Hobro. Vejret var godt og det var dejligt med et besøg hos Poul Pedersen, Solgaven i Hobro.

Samtidig takkede han for et godt Vendsyssel træf, som i 2017 havde 20 års jubilæum. Også dette træf havde ”strålende” vejr.

Efterårets stumpemarked i Fredericia blev bemandet af Grethe og Lars, samt Margit og René der afløste Ole.

Den gode julefrokost blev afholdt hos Heidi og Henrik i Aalestrup. Det var en rigtig god julefrokost, som altid.

Der har været afholdt garagemøde hos Margit og René. Et rigtig hyggeligt møde, med en flot forplejning.

Forårets stumpemarked i Fredericia var rigtig godt besøgt af besøgende og klubbens egne medlemmer.

Klubbens hjemmeside er også rigtig godt besøgt og er i en vedvarende udvikling.

Nye medlemmer kontaktes pr. mail og kontaktes derpå opfølgende pr. tlf. Desuden får de det sidste nummer af medlemsbladet tilsendt.

Formanden gjorde opmærksom på at vi er en lille klub, så der er en del tunge poster. Formanden tilkendegav at han kun har oplevet positive bidrag til opretholdelse af klubbens fællesskab.

Af fremtidige træf er flg. på plads:                   2019 – Landstræffet arrangeres af team sydjylland og afholdes i Egtved.

                                                                                  2020 – Landstræffet arrangeres af Himmerlands folket.

                                                                                  2021 – Landstræffet arrangeres af Sula klanen.

Desuden afholdes der i 2019 et garagemøde hos Susi og Lars (Sula).

Hvis nogen er interesserede i at afholde julefrokost for klubbens medlemmer i 2018, skal det meddeles til formanden.

Formandens beretning, blev godkendt af forsamlingen!