Småbilklubben dk

Ny Redaktør på vores klubblad

Anne har overtaget ansvaret som redaktør for vores klubblad indtil næste Generalforsamling.

Det næste Klubblad, som i sagens natur er blevet lidt forsinket, er næsten færdigredigeret og bliver snart sendt i trykken.